uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Николай Стоянов Стоянов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Исследование влияние на древесину различных древесных видов деревьев на некоторые органолептические характеристики красного вина сорта Мерло. руски 2012 Трудь? БГТУ, Научнь? журнал „Химия, технология, органических веществ и биотехнология” , Минкс, под печат ISSN 1683-0377 Митев П.,Благоева Н., Стоянов Н., Спасов Хр, Цавков Е.
Статия Исследование влияние на древесину различных древесных видов деревьев на физико-химические характеристики красного вина сорта Мерло. руски 2012 Научни трудове Донецки национален университет по икономика и търговия,Украйна ,под печат УДК 664.002.5 Благоева Н., Стоянов Н., Митев П., Спасов Хр., Цавков Е., Мелник И.
Статия Современные тенденции в проектировании и строительстве новых винных заводов в Болгарии руски 2012 Сборник докладов Международной научно-практической конференции 16-19 январь 2012, стр.74-77 , Краснодар ISBN: 978-5-91718-155-4 Митев П..,Стоянов Н., Благоева Н.,
Статия Improvement of the red grapes technological characteristics by the applyng of the plant biostimulator – Amalgerol Premium английски 2011 Научна конференция „Институт пищевь?х производств” Донецк, Тематичний збiрник наукових праць,467-473 ББК 36; УДК 664.002.5 Стоянов Н., Благоева, Н., Митев П., Спасов Хр.
Статия Изледване върху приложението на микронизирана дъбова дървесина за ускорено стареене на дестилати за високоалкохолни напитки български 2011 Научни трудове на УХТ, Хранителна наука, техника и технологии, vol.1, 42-49 ISNN: 0477-0250 Благоева Н., Стоянов Н.,
Статия Селекция виннь?х дрожжей для производства краснь?х вин из региона Поморие руски 2011 Научна конференция „Институт пищевь?х производств” Донецк, Тематичний збiрник наукових праць,467-473 ББК 36; УДК 664.002.5 Спасов Хр., Митев П., Стоянов Н., Благоева Н., Запрянова П
Статия Приложение дубого чипса и екстракта от инактивированнь?х дрожжей в ускореном старении краснь?х вин руски 2011 Трудь? БГТУ, Научнь? журнал „Химия, технология, органических веществ и биотехнология” № 4 (142), Минкс, 210-215 ISSN 1683-0377 Стоянов Н., Спасов Хр., Митев П., Благоева Н
Статия Исследование влияния микронизированной дубовой древесины на качество виноградных вин розого цвета руски 2010 Пищевая наука и технология, 3, 76-78 УДК: 664:001.891; УДК 544.016:664.8.037 Благоева Н., Стоянов Н., Митев П., Спасов Хр
Статия Усовершенствованная методология расчета технологического оборудования предприятий первичного виноделия руски 2010 Пищевая наука и технология, 3(12), 133-136 УДК: 664:001.891; УДК 544.016:664.8.037 Митев П., Спасов Хр., Стоянов Н., Благоева Н
Статия Подобряване технологичните характеристики на грозде от обагрени сортове чрез прилагането на растителния биостимулатор Амалгерол Премиум.. Част II Влияние върху състава на получените вина български 2010 сп. Лозарство и винарство, бр.4, 54-57. ISNN: 0458-4244 Стоянов Н., Благоева Н., Митев П., Спасов Хр