uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Атанас Иванов Ташев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Изследване влиянието на оребряването, скоростта и температурата на въздуха върху температурата на повърхността на абсорбер за въздушен колектор за сушилня български 2014 X национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве 2014 , 327-332 ISSN: 1314-1880 Георгиева, М., Атанасов, Д., Минчев, М., Ташев, Ат., линк
Статия Determination permeability of transparent covers for solar collectors английски 2014 3rd International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2014, Politehnica press, str. 183-186, Mamaia- Romania, 2014 ISSN: 2359-7941 Атанасов, Д., Минчев, М., Ташев, Ат., линк
Статия Study of the absorption coefficient to absorbers coating английски 2014 Мiжнародна наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, Частина 2, НУХТ, Київ, 2014 Atanasov, D., M. Minchev, I. Panchev, A. Tashev
Статия Study on the specific energy consumption for drying blueberries in convective solar dryer английски 2014 3rd International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2014, Politehnica press, str. 183-186, Mamaia- Romania, 2014 ISSN: 2359-7941 Stoev, D., Atanas Tashev, Nikolay Penov линк
Статия Методика за изчисляване на интензивността на слънчевата радиация в хоризонтална и наклонена равнина по часове български 2011 Списание Топлотехника за бита, бр.1, 30-35. ISNN: 1310-9405 Минчев, М., А. Ташев
Статия Изследване на слънчевото покритие при сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня с периодично действие български 2011 Академично издателство на УХТ - Пловдив. ISSN: 0477-0250 Ташев, А., М. Минчев
Статия Изследване влиянието на относителното натоварване при сушене на картофи в периодична конвективна сушилня български 2011 Академично издателство на УХТ - Пловдив. ISSN: 0477-0250 Минчев, М., А. Ташев
Статия Изследване върху специфичния разход на енергия при сушене на картофи в слънчева конвективна сушилня български 2010 Списание Топлотехника - издателство на ТУ - Варна, бр 1, 35-38. ISSN: 1314-2550 Минчев, М., А. Ташев
Статия Анализ на конвективна многолентова сушилня с регенерация на топлина. български 2010 Академично издателство на УХТ - Пловдив. ISSN: 0477-0250 Минчев, М., И. Киряков, А. Ташев
Статия Кинетични зависимости при сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня. български 2010 Академично издателство на УХТ - Пловдив. ISSN: 0477-0250 Ташев, А., М. Минчев