uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Станислава Цанкова Ташева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Height of cohobation columns manufacturing distillation water from grain raw materials английски 2015 АПК России, Челябинск, Научный журнал, 72,2, 119-124 ISSN 2227-7005 Tasheva S., A. Stoyanova, G. Valtchev, V. Rasheva
Статия Cohobation column manufacturing distillation water of medicine aromatic raw materials английски 2015 V Международной научно-технической конференции, посвященной 85-летию ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий, 25-33 ISSN 2311-6870 Tasheva S., A. Stoyanova, G. Valtchev, V. Rasheva
Статия Резултати от Енергийната ефективност на Учебен корпус І на Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, български 2015 РУ Ангел Кънчев, Научни трудове, 53, 10.2, ISSN 1311-3321 Ташева С., Г. Вълчев, Н. Калоянов, М. Минчев, В. Рашева линк
Статия Резултати от изпълнението на мерки за енергоспестяване в Университета по Хранителни Технологии – Пловдив български 2015 РУ Ангел Кънчев, Научни трудове, 53, 10.2, ISSN 1311-3321 Рашева В., Г. Вълчев, Н. Калоянов, М. Минчев, С. Ташева линк
Статия Results from an energy audit of municipal buildings in the municipality of Sliven английски 2015 4rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development. TE-RE-RD 129-134 ISSN 1843-3359 Tasheva S., I. Binev, V. Rasheva линк
Статия Анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора български 2015 ARTTE, 3,2. ISSN 1314-8796 Бинев И., В. Рашева, С. Ташева, Н. Георгиева, М. Константинов
Статия Кинетика экстрагирования дубильных веществ из эфирномасличных растениях. Боярышника, аниса и тмина руски 2015 ІІІ Международная научно-практическая конференция “Производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджент качества и безопасности”, І, 158-162. ISBN 978-5-7267-0760-0 Дамянова С., С. Ташева, М. Стоянова, Т. Атанасова, А. Стоянова линк
Статия Кинетика на екстракцията на дъбилни вещества от етерично маслени растения 3. Листа от тютюн български 2015 Юбилейна международна научна конференция 70 години Институт по Тютюна и Тютюневите изделия, 95-101 ISBN 978-954-702-103-7 Попова В., С. Ташева, А. Стоянова
Статия Energy efficiency of different technological regimes in distilleries processing resene. I. Mobiledistillation apparatus английски 2015 ІІІ Международная научно-практическая конференция “Производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджент качества и безопасности”, І, 2015, 334-338 ISBN 978-5-7267-0760-0 Tasheva, S. линк
Статия Термодинамични диаграми за фазовото равновесие на системата вода-етерично масло от босилеки и определяне на височината на кохобационната колона. английски 2015    Технологии и товароведение селскохозяйственной продукции, 1 (4), 48-52. ISSN 2311-6870 Ташева С., А. Стоянова, Н. Королькова