uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Явор Бориславов Чобанов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад Влияние на някои фактори на средата върху развитието на дестабилизиращи дрожди във вино български 2012 10 Международен симпозиум Лозарството и винопроизводството на XXI век, 15-16.03.2012, Конгресен център на Международен панаир - Пловдив Спасов, Хр., Добрева В., Чобанов Я.
Статия Diversit? clonale de la flore de Saccharomyces cerevisiae de deux caves de la r?gion de Plovdiv en Bulgarie. R?le dans la notion de terroir френски 2009 Revue des ?nologues, No 130, Pages : 38-40 ISSN: 0760-9868 Tchobanov I., David V., Bambalov G., Alexandre H., Guilloux-Benatier M.
Статия Селекция на винени дрожди и определяне на клоновото им разнообразие български 2008 Списание Лозарство и Винарство, брой 1, 24-32 ISSN: 0458-4244 Чобанов Я., Бамбалов Г., Спасов Хр., Давид В., Гийу-Бенатие М., Александър Е.
Статия Partial vinylphenol reductase purification and characterization from Brettanomyces bruxellensis английски 2008 FEMS Microbiology Letters, Volume 284, Issue 2, Pages: 213-217 ISSN: 1574-6968 Tchobanov I., Gal L., Guilloux-Benatier M., Remize F., Nardi T., Guzzo J., Serpaggi V., Alexandre H. линк