uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Атанаска Михаилова Тенева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Изследване на мотивацията за успех на студентите – необходимост от интегрален подход. В: Психолого-педагогически проблеми на развитието на личността в условията на университетско образование. български 2015 Сборник с научни статии. Втора книга. 2015. ISBN 978-954-490-448-7 Тенева А.
доклад За някои характеристики на икономическата сигурност. български 2015 Шеста национална научна конференция. Пловдив, 16 май 2015, с. 145 ISSN: 1314-9547 Тенева А.
Статия За философията в комуникацията и изграждането на собствен свят чрез езика български 2011 УНИТЕХ’11. Сборник доклади, Том ІІІ, с. 247 ISSN 1313-230X
Статия Корпоративна социална отговорност – същност, опит, тенденции български 2011 УНИТЕХ’11. Сборник доклади, Том ІІІ, с. 181 ISSN 1313-230X Христина Дайлянова
Статия Вътрешните комуникации: ангажираност на служителите и доверие български 2011 УНИТЕХ’11. Сборник доклади, Том ІІІ, с. 118 ISSN 1313-230X
Статия Перспективи на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси български 2011 Списание KSI Knowledge society, Vol. 4, Number 3 ISSN 13134787
Статия Национална система за управление на ОП Развитие на човешките ресурси български 2011 Списание KSI Knowledge society, Vol. 4, Number ISSN 13134787
Статия Начини на въздействие на потребителското поведение български 2011 Мениджмънт и предприемачество, Пловдив ISSN 1313-9460 Йордан Йорданов
Статия Ценностен портрет и управленски потенциал на българските студенти български 2011 Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист. Сборник научни статии. Книга втора ISBN 978-954-490-245-2
Статия По въпроса за възможността на една философска етика български 2011 Сборник доклади, Пловдив ISSN 978-954-9449-44-0