uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Мина Михайлова Тодорова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Spectrophotometric method for determination of inulin and fructooligosaccharides in lactic acid fermented dairy products. английски 2014 Acta Scientifica Naturalis, 1, 91 - 98. ISSN 1311-834X Ivanova, M., Petkova N., Vlaseva, R., Denev, P. линк
Статия Studying the possibilities to obtain functional lactic acid fermented dairy products enriched with daitary fibers. английски 2014 Acta Scientifica Naturalis, 1, 117-122. ISSN 1311-834X Vlaseva R., Ivanova M., Denev P., Petkova N. линк
Статия Получаване на млечнокисели продукти с добавка на лактулоза. български 2014 Сборник на докладите от X Юбилейна научо-техническа конференция, с международно участие ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ, 353-357. ISSN 1314-1880 Власева Р., Иванова М., Балабанова Т., Денев П., Петкова Н. линк
Статия Аnalysis of fermented lactic acid dairy products enriched with inulin-type fructans. английски 2014 Scientific Bulletin Biotechnology, Series F, Vol. XVIII, 2014, 145-149 ISSN 2285-1364 Vlaseva R., Ivanova, M. Petkova N., Denev P., линк
Статия Isolation of Pectic Polysaccharides from Celery ( Apium Graveolens Var . Rapaceum D . C . ) and Their Application in Food Emulsions английски 2014 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1 1818–24 ISSN : 2148-3647 Petrova, I., Kyobashieva, K., Denev, P., Simitchiev,, A., Petkova N., Dencheva N., линк
Статия Theoretical calculations of second and third-order nonlinear susceptibilities and their corresponding hyperpolarizabilities of a styrylquinolinium dye английски 2014 16th International Conference on Transparent Optical Networks ISBN: 978-1-4799-5602-9 Karakas, A., Ceylan, Y., Bakalska, R., Sofiani, Z., Sahraoui, B. линк
Статия Z-scan determination and ab-initio computations on third-order optical nonlinearities of a styrylquinolinium dye английски 2014 16th International Conference on Transparent Optical Networks ISBN: 978-1-4799-5602-9 Karakas, A., Sofiani, Z., Ceylan, Y., Taser, M., Bakalska, R., Sahraoui, B. линк
Учебнo помагало Ръководство за упражнения по основи на кулинарната химия български 2014 Академично издателство на УХТ ISBN: 978-954-24-0262-6 Денев, П., Славов, А., Василева, И., Тодорова, М., Петкова, Н., Павлов, А.