uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Нешо Георгиев Тошков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Экструзия риса и ягод годжи бери руски език 2014 ЧГАА ISSN: 2227-7005 Toshkov, N., Dushkova, M., Simitchiev, Koleva, A., Balkanski, K., Menkov, N. линк
Статия Физични характеристики на екструдати от ориз и годжи бери български 2014 Научни трудове на УХТ - Пловдив, Том LXI ISSN: 0477-0250 Нешо Тошков, Мария Душкова, Анна Колева, Апостол Симитчиев, Тодорка Петрова, Костадин Балкански линк
Статия Плътност и експанзионен индекс на екструдати от ориз и годжи бери български 2014 Научни трудове на УХТ - Пловдив, Том LXI ISSN: 0477-0250 Мария Душкова, Нешо Тошков, Апостол Симитчиев, Анна Колева, Костадин Балкански линк
Статия Текстурен анализ на екструдирани смеси от годжи бери и оризово брашно български 2014 Сборник доклади Храни, технологии и здраве ISSN: 2367-6213 Тодорка Петрова, Мария Душкова, Нешо Тошков, А. Симитчиев, А. Колева, К. Балкански
Статия Изследване промените на цвета при екструзия на смеси от годжи бери и оризово брашно български 2014 Сборник доклади Храни, технологии и здраве ISSN: 2367-6213 Тодорка Петрова, Мария Душкова, Нешо Тошков, А. Симитчиев, А. Колева, К. Балкански
Статия Плътност и експанзионен индекс на есктрудати от царевичен грис, обогатени със суроватъчно-протеинов изолат български 2014 Доклади Метрология и метрологично осигуряване ISSN: 1313-9126 Нешо Тошков, Мария Душкова,Апостол Симитчиев, Клотилд Вание
Статия Mass flow rate under extrusion of quinoa and goji berry английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies ISSN: 1314-7420 M. Dushkova, N. Toshkov, A. Simitchiev, A. Koleva, K. Balkanski линк
Статия Влияние на температурата при конвективно сушене на Годжи бери (Lycium barbarum L.) върху сорбционните му характеристики български 2014 Списание Хранително-вкусова промишленост ISSN: 1311-0179 М. Душкова, Н. Тошков, К. Балкански линк
Статия Sorption characteristics of pectin isolated from Jerusalem artichoke tubers (helianthus tuberosus l.) английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies ISSN: 1314-7773 N. Toshkov, N. Delchev, S. Kozludzhova линк
Статия Плътност и експанзия на екструдати от картофени люспи, навлажнени с диафилтрационен суроватъчен концентрат български 2011 Хранителна наука, техника и технологии, 1, 126-129 ISSN 1314-3913 Душкова, М., Менков, Н., Тошков, Н., Динков, К.