uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Георги Крумов Тосков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Икономически предимства на инсталациите за биогаз български 2015 Списание Инсталации, 2015 Тосков Г.
статия Главни особености на маркетинга в производствена фирма български 2015 Списание Социология и икономика, 2015 Тосков Г.
статия An assessment of the Bulgarian privatization английски 2015 Science & Technologies, Volume Бичурова И.
статия Team autonomy an emerging concept in occupational and organizational psychology английски 2015 Science & Technologies, Volume V, Number 7, 2015. Тосков Г.
доклад Партизански маркетинг – възможност за подобряване на конкурентоспособността. български 2015 Шеста национална конференция, май 2015, Пловдив. ISSN: 1314-9547 Тосков Г.
Учебно помагало по дисциплина „Пазарно поведение на индустриално предприятие“ български 2015 Тосков Г.