uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Катя Иванова Вълкова- Йоргова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Технологични възможности за подобряване аромата на сурово-сушени продукти от нераздробено месо, чрез използване на стартерни култури. български 2014 Индустриални технологии, 1(1): 78-83. К., Д. Инджелиева
Статия Влияние на белтъчното окисление върху цветовата характеристика на охладено телешко и свинско месо. български 2014 Хранително-вкусова промишленост, 64(5): 37-42. Д. Градинарска, К. Данов, Д. Митрев, Д. Инджелиева, К. Василев
Статия Влияние на белтъчното окисление върху качествените показатели на месни суровини от ЕПЖ и свине. български 2014 Известия на Съюза на Учените - Сливен, 25(1): 5-9. В. Градинарска, Д. Градинарска, К. Данов, Д. Тосева. М. Баева
Статия Изследване съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди в опушени деликатеси от фасонирано месо български 2014 Х Юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве”, Юни 5, 2014, Пловдив, България. Сборник с доклади: 305-310. T. Дончева, Д. Градинарска, К. Данов, Д. Инджелиева
статия Биологично въздействие и характеристика на хетероциклични ароматни амини в месни и рибни продукти български 2011 сп. Хранителна наука, техника и технологии, УХТ - Пловдив К. Вълкова – Йоргова
статия Proteolytic effect of starter cultures used in the production of Bulgarian dry – cured sausages. английски 2010 56 International Congress of Meat Science and Technology, Jeju, South Korea Gradinarska, D., Danov, K., Valkova-Jorgova, K., Yordanov, D., Vasilev, K.
статия Изследване на влиянието на стартерни култури върху цветовите характеристики на български традиционни сурово-сушени месни продукти. български 2010 Сборник доклади от VIII Национална Научно-техническа конференция с международно участие екология и здраве, Пловдив К. Данов, Д. Градинарска, К. Вълкова – Йоргова, K. Василев
статия Effect of Starter Cultures on the Amino Acid Composition of Traditional Bulgarian Semi-dried Raw Sausages английски 2010 First International Food Symposium Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdag, Turkye Danov, К., Gradinarska, D., Valkova – Jorgova, K., Yordanov, D., Karaivanova, E.
статия Приложение на биопротекторни култури за производството на безопасни месни продукти. български 2009 Международна научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии’ 2009”, УХТ-Пловдив Д. Градинарска, К. Данов, К. Вълкова – Йоргова
статия Изолиране и определяне състава на хетероциклични ароматни амини в млени меса и възможности за намаляване на тяхното съдържание български 2009 Международна научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии’ 2009”, УХТ-Пловдив К. Вълкова – Йоргова