uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Костадин Василев Василев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Exploring possibilities for quality improvement of meat raw materials from Large Ruminant Animals by enzymatic treatment. английски 2010 Biotechnology in Animal Husbandry 2010 Volume 26, Issue 5-6, Pages: 319-327. Kuzelov A., Nikolova N., Vasilev K.
статия Proteolytic effect of starter cultures used in the production of Bulgarian dry – cured sausages. английски 2010 56 International Congress of Meat Science and Technology, Jeju, South Korea Gradinarska, D., Danov, K., Valkova-Jorgova, K., Yordanov, D., Vasilev, K.
статия Изследване на влиянието на стартерни култури върху цветовите характеристики на български традиционни сурово-сушени месни продукти. български 2010 Сборник доклади от VIII Национална Научно-техническа конференция с международно участие екология и здраве, Пловдив К. Данов, Д. Градинарска, К. Вълкова-Йоргова, K. Василев
статия Influence of a Microbial Enzyme Preparation upon the Colour Characteristics and Organoleptic Properties Of Meat Cans. английски 2009 55th International Congress of Meat Science and Technology, Copenhagen, Denmark K. Danov, K. Valkova-Jorgova, D. Gradinarska, D. Yordanov, K. Vasilev
статия Research on the Impact of Bulgarian Starter Cultures on the Colour Characteristics of Quick-Ripened Raw-Cured Sausages английски 2009 55th International Congress of Meat Science and Technology, Copenhagen, Denmark Valkova-Jorgova, K., Danov, K., Gradinarska, D., Yordanov, D., Vasilev, K., Karaivanova, E.