uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Симеон Васков Василев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Рязане на хранителни продукти чрез нож с криволинеен режещ ръб български 2015 Научни трудове на СУБ, сериия В, том XII,178-181 ISSN 1311-9412 Мунев,Й. линк
Статия Влияние на температурата върху якостта на стъклени опаковки за пиво. български 2015 Международно on-line списание Наука и технологии. Съюз на учените - Ст. Загора ISSN 1314-4111 Д. Ганчовска, И.Михайлов, К.Ангелов
Статия Анализ на поведението на стъклена опаковка за пиво при натоварване на вътрешно налягане при различни температурни режими български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) Д. Ганчовска, К.Ангелов, И. Михайлов линк
Статия Сили на рязане на плодове и зеленчуци български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) М. Ботева, Ив. Михайлов линк
Статия Влияние на скоростния коефициент върху големината на съставните на силата на рязане български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) М. Ботева, Ив. Михайлов линк
Статия Влияние на показателя устойчивост на вътрешно налягане върху чупливостта та многооборотни стъклени бутилки за пиво. български 2015 НТ на СУБ- Пловдив , Серия В, том XII, 201-204 ISSN 1311-9419 Д. Ганчовска, Михайлов Ив., К. Ангелов линк
Статия Върху кинематиката при рязане с нож с режещ ръб очертан по логаритмична спирала български 2014 Научни трудове на СУБ, том XII,232-235 ISSN: 1311-9419 Мунев,Й. линк