uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Ивелина Николаева Василева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИНУЛИНА В РАСТИТЕЛЬНОМСЫРЬЕ: ТОПИНАМБУРА (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) И КОЗЛОБОРО?ДНИКА ЛУГОВ?ОГО (TRAGOPOGON PRATENSIS L.) руски 2014 Тезисы докладов II международной научно-практической конференции, Набережные Челны – 2014, 405-408 ISSN: 978–5–91875–027–8 Петкова Н. Т., Денев П. П.
Статия Характеристика на полизахариди, получени от дестилиран розов цвят, чрез фракционна екстракция български 2014 Научни трудове на УХТ, LXI (1), 366-369 ISSN: 1314-7102 Славов, А.М., Шиков В., Николова М., Мурджева Д., Динчев А., Янчева Н. линк
Статия Изследване на пенообразуващите и емулгиращи свойства на алгинова киселина и нейни естери, получени чрез ултразвуково въздействие български 2014 Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве 2014”, Институт за изследване и развитие на храните, 2014, 101-106 ISSN: 2367-6213 Мурджева Д. M., Иванов И. Г., Денев П. П. линк
Статия Определение содержания инулина в растительном сырье: топинамбура (Helianthus tuberosus L.) и козлоборо?дника лугов?ого (Tragopogon pratensis L) Руски 2014 Тезисы докладов II Международная студенческая научно-практическая конференция, Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего“, ГАОУ ВПО „Набе-режночелнинский государственный торгово-технологический институт” ISBN: 978-5-91875-027 Петкова, Н.Т., Василева, И., Денев, П.П.
Учебнo помагало Ръководство за упражнения по основи на кулинарната химия български 2014 Академично издателство на УХТ ISBN: 978-954-24-0262-6 Денев, П., Славов, А., Василева, И., Тодорова, М., Петкова, Н., Павлов, А.
Статия ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИНУЛИНА В РАСТИТЕЛЬНОМСЫРЬЕ: ТОПИНАМБУРА (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) И КОЗЛОБОРО?ДНИКА ЛУГОВ?ОГО (TRAGOPOGON PRATENSIS L.) руски 2014 Тезисы докладов II международной научно-практической конференции, Набережные Челны – 2014, 405-408 ISSN: 978–5–91875–027–8 Петкова Н. Т., Денев П. П.
Статия Характеристика на полизахариди, получени от дестилиран розов цвят, чрез фракционна екстракция български 2014 Научни трудове на УХТ, LXI (1), 366-369 ISSN: 1314-7102 Славов, А.М., Шиков В., Николова М., Мурджева Д., Динчев А., Янчева Н. линк
Статия Изследване на пенообразуващите и емулгиращи свойства на алгинова киселина и нейни естери, получени чрез ултразвуково въздействие български 2014 Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве 2014”, Институт за изследване и развитие на храните, 2014, 101-106 ISSN: 2367-6213 Мурджева Д. M., Иванов И. Г., Денев П. П. линк