uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Захари Николаев Велчев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад Системите за управление на качеството и безопасността на храните и отговорността на производителите на храни и напитки български 2011 Четвърта национална конференция на Българския фокален център на EFSA Оценка на риска по цялата верига “от фермата до масата, 2011 г., София Велчев, З.
Статия Определяне най-подходящите модели за сорбционни изотерми на сублимационно сушени биологични продукти български 2009 Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив, серия Б., т.VІІІ, 148-161 Гегов, Я., З.Велчев
Статия Приложение на процесния подход на управление на качеството при сушене на ябълки български 2008 Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 11(6), 1221-1236. Велчев, З., П.Моллов
Статия Изменения на основните качествени характеристики на ябълкови резанки при високотемпературно сушене български 2008 Международна научна конференция на Cъюз на учените – Ст.Загора, 05-06.06.2008, Стара Загора Велчев,З., П.Моллов, К.Михалев, В.Шиков линк
книга Наръчник по управление на качеството на плодовите сокове български 2008 ”АДГ”, Пловдив Моллов П., К.Михалев, Г.Иванов, З.Велчев, В.Шиков
книга Наръчник за управление на безопасността на храните при преработка на плодове и зеленчуци български 2007 “ИФО Дизайн” ООД, София Молов П., Т.Сапунджиева, Р.Еникова, З.Велчев
Статия A study on solar radiation intensity английски 2004 Scientific conference with international participation Manufacture and Management in 21st century, Ohrid, September 16-17, Republic of Macedonia Mincho, M., E.Koleva, I.Kiryakov, Z.Velchev
Статия Изследване на кинетиката при конвективно сушене на ябълки, Механика на машините български 2004 издтелство, ТУ Варна, 44, том. ХІІ, 5 Велчев, З., М.Минчев
книга НАССР при преработка на плодове и зеленчуци български 2004 КООП “ХВП”, София Велчев,З., И.Николов
Статия A Distributed System for Control of Technological Process in Canning Industry английски 2003 Technical University, Sofia, The 12 international scientific and applied science conference, Electronics ET'2003,Book 1, 120 Spasov, G., Z.Velchev, G.Petrova