uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Таня Христова Великова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия За някои стратегии за четене с разбиране на специализирани текстове с цел повишаване езиковата компетентност на студентите по немски език в УХТ-Пловдив немски 2014 Научни трудове на УХТ, LXI, 2014 (1), 971-974 ISSN: 1314-7102 Великова, Т. линк
Статия Тематичен многоезичен речник по туризъм български 2009 Евро Принт, 2009 Иванова Д., Георгиева Ил., Кюркчиян В., Стоянова Н., Арабян В., ЯневаР., Куцарова Ив., Леков Л.
Статия Um gut abzuschneiden - 20 Musterpr?fungen немски 2005 Летера, 2005 Парпулова Зл., Димитрова К., Мишкова О., Танева Ив., Петкова Ж., Минкова Р.