uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Иванка Йорданова Влаева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Влияние на вегетационния период и възрастта на дървесината върху оптическите характеристики на орехово масло български 2015 Известия на Технически университет - Габрово, том 49, 51-54 ISSN: 1310-6686 Николова К., Узунова Г., Немска М., Влаева И., Ефтимов Т.
статия Optical and holographic properties of nano-sized As2S3 films английски 2012 Optics and Lasers in Engineering 50, 838-843 ISSN: D143-8166 J.Dikova, I.Vlaeva, Tz.Babeva, T.Yovcheva, S.Sainov
статия Холографски запис в наноразмерни материали при прилагане на коронен разряд български 2011 Научни трудове на Пловдивския университет „П. Хилендарски“, том 36, кн. 4 – Физика, стр. 41-48 ISSN: И.Влаева, Т.Йовчева, С.Съйнов
статия Holographic recording in charged phototpolymerisable nanocomposites английски 2010 AIP Conference Proceeding 1288, 39-42 ISSN: T.Yovcheva, I.Vlaeva, S.Sainov, I.Naydenova, V.Toal, S.Martin
статия Optical properties of PVA films with diamond and titania nanoparticles английски 2010 Journal of Physics: Conference Series 253, 012027 ISSN: I.Vlaeva, T.Yovcheva, S.Sainov, V.DragostinovaS.Stavrev
статия Dielectric function of polymer nanocomposites in small filling factor approximation aнглийски 2010 Journal of Physics: Conference Series 253, 012067 ISSN: S.Sainov, I.Vlaeva, T.Yovcheva, V.DragostinovaS.Stavrev
статия Electric charging influence on the diffraction efficiency of total internal reflection holograms, recorded in very thin chalcogenide films английски 2010 Journal of Optics 12, 124008 ISSN: I.Vlaeva, K.Petkov, J.Tasseva, R.Todorov, T.Yovcheva, S.Sainov
полезен модел Устройство за холографски запис в коронен разряд, български 2010 Бюлетин № 11 на 30.11.2010 И.Й. Влаева, Г.А. Мекишев, С.Х. Съйнов, Т.А. Йовчева
статия Poly-L-Lysine/carboxymethylcellulose multilayers on corona treated polypropylene substrates английски 2009 Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 11(10), 1424-1427 ISSN: M.Marudova, T.Yovcheva, R.Todorov, G.Zsivanovitcs, E. Vozary, A.Viraneva, I.Vlaeva, E.Gencheva, G.Mekishev
статия Pectin/chitosan multilayers on different poly-lactide substrates aнглийски 2009 Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites 5 (2), pp. 55-59 ISSN: T. Yovcheva, M. Marudova, A. Viraneva, E.Gencheva, I.Vlaeva, S.Sainov, G.Mekishev