uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Радка Запрянова Вранчева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Antioxidant activities and phenolic compounds in Bulgarian Fumaria species Английски 2014 Intеrnational Journal of Current Microbiology and Applied Science, 3(2): 296-306. ISSN: 2319-7706 Ivanov I., Marchev A., Petkova N., Aneva I., Denev P., Georgiev V., Pavlov A. линк
Статия Evaluation of biologically active substance in taproot of common chicory (Cichorium intybis L) Английски 2014 Scientific Bulletin Biotechnology. Series F, Vol. XVIII, 124-129. ISSN: 2285- 1372 Denev P., Petkova N., Ivanov I., Sirakov B., Pavlov At. линк
Статия GC-MS based metabolite profiling of five Bulgarian Fumaria species Английски 2014 Journal of Bioscience and Biotechnology, 3(3), 195-201 ISSN: 1314-6246 Ivanov I., Aneva I., Dincheva I., Badjakov I. Pavlov A линк
Статия Production and characterization of peach jams with different sweeteners Английски 2014 Journal of Food Packaging Science, Technique and Technologies, 4, 123-126.  ISSN: 1314-7773 Stamatovska V., Karakashova L., Delchev N., линк
Статия HPLC-RID method for analysis of inulin and frictooligosaccharides Английски 2014 Acta Scientifica Naturalis, 1, 99-107 ISSN: 2367-5144 Petkova N., Denev P., Ivanov I., Pavlov A. линк
Доклад HPLC метод за качествен и количествен анализ на моно- и дизахариди с рефрактометричен детектор български 2012 Сборник ІX-та Национална научно-техническа конференция с международно участие екология и здраве- 2012 г. Под печат Марчев A., Иванов И., Георгиев В., Павлов A.