uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Албена Христова Вутцова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Управление на висшите училища в България, в контекста на кохезионната политика на ЕС български 2015 Списание „Стратегии на образователната и научна политика“ Иванов П.
Научен доклад Innovative tools supporting higher education development, good practices and possible solutions английски 2015 Eleventh International Conference, “Growth, competitiveness and inequity “ Split Croatia Arabadgieva M.
Статия Анализ на абсорбционния капацитет на българските технологични фирми български 2015 Списание „Стратегии на образователната и научна политика Митов E.
Статия “Public-private partnership and smart growth – principles, challenges, and mechanisms for effective action” английски 2015 Journal of Business and Economics, USA (JBE20150612-2) Ignatova O.
Научен доклад „ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО И РОЛЯТА МУ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ.“ български 2015 Международна научна конференция Развитие на регионите в България - Хоризонт 2020 Топлева С.