uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Николина Иванова Йончева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Антиоксидантен капацитет на плодове на черна боровинка български 2011 Сборник 8-ма Научна конференция по Химия ПУ Пловдив Р.Динкова, М.Георгиева, К.Василев, К.Михалев линк
статия Профил на антиоксидантния капацитет на плодове от различни видове диворастящи ягодоплодни Английски български 2010 J. of Mountain Agriculture on the Balkans vol.13, ISSN 1311-0489 М.Георгиева, Г.Иванов, К.Михалев, В.Кондакова
статия Влияние на хладилното съхранение върху антиоксидантния капацитет на млечни продукти обогатени с фибри от нар. български 2009 Сборник доклади Серия Б, Том 12, стр. 164 – 168. Научна сесия СУБ - Пловдив Иванов, Г., К. Михалев, К. Беева, П. Моллов