uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Динко Георгиев Йорданов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Proteolytic effect of starter cultures used in the production of Bulgarian dry – cured sausages. английски 2010 56 International Congress of Meat Science and Technology, Jeju, South Korea Gradinarska, D., Danov, K., Valkova-Jorgova, K., Yordanov, D., Vasilev, K.
статия Traceability and Food Safety of Poultry Meat английски 2010 Book of Abstracts - 2nd MoniQA International Conference, Energing and persisting food hazards:Analytical challenges and socio-ecomonic impact, Krakow, Poland D. Yordanov, M. Ivanova, A. Angelov, G. Angelova
статия Сравнителен анализ на методи за дране на свине български 2010 Сборник доклади от VIII-ма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве’2010” Д. Йорданов
статия Възможности за приложение на ултрафилтрация като метод за пречистване на отпадъчни води от месопреработвателни предприятия български 2010 Сборник доклади от VIII-ма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве’2010” Д. Йорданов
статия Effect of Starter Cultures on the Amino Acid Composition of Traditional Bulgarian Semi-dried Raw Sausages. английски 2010 First International Food Symposium Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdag, Turkye Danov, К., Gradinarska, D., Valkova-Jorgova, K., Yordanov, D., Karaivanova, E.
статия Influence of a Microbial Enzyme Preparation upon the Colour Characteristics and Organoleptic Properties Of Meat Cans английски 2009 55th International Congress of Meat Science and Technology, Copenhagen, Denmark K. Danov, K. Valkova-Jorgova, D. Gradinarska, D. Yordanov, K. Vasilev
статия Research on the Impact of Bulgarian Starter Cultures on the Colour Characteristics of Quick-Ripened Raw-Cured Sausages английски 2009 55th International Congress of Meat Science and Technology, Copenhagen, Denmark Valkova-Jorgova, K., Danov, K., Gradinarska, D., Yordanov, D., Vasilev, K., Karaivanova, E.