uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Георги Йорданов Йовчев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Учебник Програма по физическо възпитание български 2009 УХТ- Пловдив (под печат)
Статия Приложение на класически и нов алтернативен методи за третирене и поддържане годността на водата в плувния басейн на УХТ – Пловдив български 2009 сп. Спорт и наука, бр 2-3, 2009 г. София Йовчев, Г. Й., Ангелов М., Стоева Д.
Статия Възможности за приложение и в спорта на системата от многофункционални масажно-възстановителни уреди, конструирани въз основа на древно-изсточни традиционни практики I- ва част. български 2009 сп. Спорт и наука, бр 2-3, 2009 г. София Йовчев, Г. Й., Иванов Г., Йовчева Д.
Статия Възможности за приложение и в спорта на системата от многофункционални масажно-възстановителни уреди, конструирани въз основа на древно-изсточни традиционни практики II - ва част. български 2009 сп. Спорт и наука, бр 2-3, 2009 г. София Йовчев, Г. Й., Иванов Г., Йовчева Д.
Статия Приложение на класически стандартен и нов алтернативен методи за третиране и поддържане годността на водата в плувния басейн на УХТ-Пловдив български 2009 сп. Спорт и наука, бр. 1, стр. 117-123, 2009 г. София Йовчев, Г. Й., Ангелов М., Стоева Д.