uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Йордан Георгиев Йовчев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Практически резултати получени от прилагането на комплексна апаратурна методика в подготовката на студенти – спортисти от някои индивидуални и колективни видове спорт в условията на ВУЗ български 2008 Юбилейна научна конференция на Съюза на учените в България – Пловдив, 04 - 06.11. 2008 г., стр. 60 – 64 Йовчев Г.Й., Й.Г.Йовчев
Статия Практически резултати получени от прилагането на комплексна апаратурна методика в подготовката на студенти – спортисти от някои индивидуални и колективни видове спорт в условията на ВУЗ български 2008 Юбилейна научна конференция на Съюза на учените в България – Пловдив, 04 - 06.11. 2008 г., стр. 60 – 64 Йовчев Г.Й., Й.Г.Йовчев