uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Йордан Георгиев Йовчев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Автентични резултати ,получени от едно анкетно проучване на управлението, състоянието и перспективите за развитие на дисциплината ,,Физическо възпитание и спорт'' в различните висши училища в Република България за периода 2010-2020 г. I-ва част български 2014 Серия Б.Естествени и хуманитарни науки, том XVI ,279-293 ISSN:1311-9192 Йовчев.Й.
Статия Автентични резултати ,получени от едно анкетно проучване на управлението, състоянието и перспективите за развитие на дисциплината ,,Физическо възпитание и спорт'' в различните висши училища в Република България за периода 2010-2020 г. II-ра част български 2014 Серия Б.Естествени и хуманитарни науки, том XVI ,294-299 ISSN:1311-9192 Йовчев.Й., Йовчев.Г.