uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Боряна Йорданова Жекова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Influence of the Fermentation Medium Composition on Lipase Production by Rhizopus arrhizus английски 2014 Bulgarian Journal of Agricultural Science ISSN 1310-0351 Dobrev G, Strinska H, Dobreva V, Delchev N линк
статия Optimization of salt composition of nutrient medium for lipase production by Rhizopus Arrhizus английски 2014 Scientific Works of University of Food Technologies “Food Science, Engineering and Technologies 2014”, 61: 491-496 ISSN 1314-7102 Strinska H, Dobrev G, Dobreva V, Ivanova P линк
Статия Purification and characterization of endoxylanase Xln-2 from Aspergillus niger B03 английски 2012 Turkish Journal of Biology, 36, 7-13 ISSN 1300-0152 Dobrev, G.T. and Zhekova, B.J. линк
Статия Characterization of crude lipase from Rhizopus arrhizus and purification of multiplicity forms of the enzyme английски 2011 Biotechnology and Biotechnological Equipment, (25), 1, 2295-2300 ISSN 1310-2818 Dobrev, G., Zhekova, B., Nedelcheva, P., Chochkov, R., Krastanov, A. линк
Статия Пречистване и характеристика на карбоксиметилцелулази от целулолитичния комплекс на Trichoderma longibrachiatum български 2011 Хранително-вкусова промишленост, бр. 1, 48-52 ISSN 1311-0179 Добрев, Г., Енри, К., Жекова, Б. линк
Статия Investigation on stabilization of riboflavin in the presence of cyclodextrins английски 2011 Agricultural science and technology ISSN 1313-8820 Zhekova, B. and Dobrev, G. линк
Статия Reaction conditions for maximal cyclodextrin production by cyclodextrin glucanotransferase from Bacillus megaterium английски 2011 Polish Journal of Microbiology 60, No 2, 113–118 ISSN 1733-1331 Zhekova B. and V. Stanchev линк
Статия Preparation, performance and application of Aspergillus niger B 03 endo-xylanase immobilized on the smart polymers EUDRAGIT L-100 and S-100 български 2010 Дванадесети конгрес на микробиолозите в България, Юндола, 12-14 октомври, 2010 (под печат) Delcheva, G., Zhekova, B., Dobrev, G., Pishtiyski, I.
Статия Пречистване и свойства на ендоксиланаза от Bacillus subtilis български 2010 Научни трудове – УХТ, Том LVII, Свитък 1, 409-414 ISSN 0477-0250 Добрев, Г., Жекова, Б., Делчева, Г., Димитрова, П., Чочков, Р., Караджов, Г.
Статия Optimisation of synthetic medium composition for levorin biosynthesis by Streptomyces levoris 99/23 and investigation of its accumulation dynamics using mathematical modelling methods английски 2010 Polish Journal of Microbiology 59, No 3, 179-183 ISSN 1733-1331 Stanchev V., L. Kozhuharova, B. Zhekova, V. Gochev линк