uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Васил Димитров Златанов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Determination the support reactions and the internal forces of a complex stressed rigid body through the superposition principle. английски 2015 Oxford Journal of Scientific Research №1(9), 82-89 ISSN:0305-4882
Статия Аналитично определяне на натоварването върху ножови захвати за контролирано разрушаване на орехови плодове български 2015 НТ на УХТ, Хранителна наука, техника и технология-2015 (под печат) И. Янчев, К. Мундев
Статия Методика за тримерно CAD моделиране на конусна зъбна предавка с кръгови зъби. български 2015 НТ на УХТ, Хранителна наука, техника и технология-2015(под печат) Сн. Атанасова
Статия Проектиране на компютърен тримерен модел на глобоидна червячна предавка български 2015 НТ на УХТ, Хранителна наука, техника и технология-2015 (под печат) Сн. Атанасова
Статия Mechanical and mathematical modeling of elastic attached beam on a basic of a homotopy analysis method английски 2015 Cambridge University Press (под печат) Сн. Атанасова
монографичен труд Kinematics of the most general motion of a rigid body английски 2015 Lap Lambert Academic Publishing , Saarbrucken,Germany Ст. Бъчваров