uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Елена Василева Златанова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Jordan Jordanov, Structure features in developing a questionnaire to study the consumer children and teenagers in Bulgaria, английски 2015 V International Academic CongressFundamental and Applied Studies inEU and CIS Countries,which will be held inCambridge, England,United Kingdom on 14 - 16October 2015 (in print) Йорданов Й.