uk_bg
Стопански факултет

 

 

Кратка анотация на дисциплините в Стопански факултет:

Катедри:

1.      Хранене и туризъм  - общи; дисциплини : магистърски курс на обучение

2.      Икономика на хранителната индустрия

3.      Индустриален бизнес и предприемачество

4.     Инженерна екология

5.      Математика и физика

направление математика

направление физика

6.      Информатика и статистика

 

 

Методично ръководство: