uk_bg
Доц. д-р Добрин Ганчев Ганчев

 

        

Доц. д-р ДОБРИН ГАНЧЕВ

 

Звено и длъжност в УХТ:КАТЕДРА „Индустриален бизнес и предприемачество“

Доцент

 

 

 

 

 

Образование, степени

 

1987-1992 г.

Висше образование. Магистър, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, Стопанска Академия “Димитър Ценов” - Свищов

2007 г.

Доктор по икономика. Шифър 05.02.18 „Икономика  и управление”, присъдена степен въз основа на защитена дисертация на тема „Чуждестранните инвестиции в индустрията на България”. Специализиран научен съвет на ВАК , гр. София

 

Специализации

1997 г.

Едномесечна специализация в град Льоварден, Холандия;

2007 г.

Едномесечна специализация в Университета по приложни науки, гр. Лудвигсбург, Германия, след спечелена стипендия от Германската служба за академичен обмен (DAAD);

2009 г.

Едноседмична специализация в Университета по приложни науки, гр. Лудвигсбург, Германия.

                       

Научно-преподавателска дейност

1995 г.

Асистент (от 1995 г.), старши асистент (от 1998 г.), главен асистент (от 2007 г.) в Технически Университет – Габрово

 

2011 г.

Доцент в Технически Университет – Габрово

 

2013 г.

Доцент в Университет по Хранителни Технологии – Пловдив 

 

Лекции, упражнения, курсови работи и проекти

 

Основи на управлението; Управление на риска; Бизнес икономика; Организация на предприятието