uk_bg
Друга полезна информация

Данни за кореспонденция във връзка с възлаганe на обществени поръчки:
Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив
Адрес:гр. Пловдив
бул. „Марица” №26


Лице за контакти:
инж. Володя Николов Каменов - пом. ректор
тел. +359 032/ 644 242
eлектронна поща: pom_rektor_uht (at) abv.bg


Работно време на деловодството на УХТ :
Понеделник - Петък
от 8.30 ч. до 12.00 ч.
от 12.30 ч. до 16.00 ч.


Банкова сметка на УХТ за гаранция за участие и гаранция за изпълнение:

УниКредит Булбанк

Клон Пловдив
УниКредит Булбанк, Клон Пловдив:

IBAN      BG05UNCR75273395838330        SWIFT BIC: UNCRBGSF
 


 

Обобщена информация по чл.230, ал.1 т.7 от ЗОП за 2016г.

 

Обява за събиране на оферти за зареждане на касети/рециклиране и доставка на нови касети за принтери