uk_bg
Ас. Ивелина Андонова Кулова

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Ас. ИВЕЛИНА КУЛОВА

Звено и длъжност в УХТ: КАТЕДРА „Индустриален бизнес и предприемачество”

Асистент

 

Образование, степени:

2004 – 2009

Бакалавър, специалност „Международни икономически отношения“, ПУ „П. Хилендарски”

 

2009 – 2010

Магистър, специалност „Счетоводство и анализ“, ПУ „П. Хилендарски“

 

 

Научно-преподавателска дейност:

2013 –

Асистент в УХТ - Пловдив

 

Упражнения, курсови работи и проекти:

  • Маркетинг; Международен маркетинг; Мениджмънт на маркетинга; Международен бизнес;  Счетоводство и контрол.

·         Ръководител на дипломни работи за ОКС «бакалавър»

 

Член в професионални и научни организации:

 

Член  на Съюза на Учените – гр. Пловдив