uk_bg
Процедури за Главни асистенти

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Университетът по хранителни технологии – Пловдив съобщава, че конкурсните изпити за главни асистенти, обявени в Държавен вестник бр. 16 от 17.02.2017 г. ще се проведат както следва:

1.    На основание заповед  № 419 от 20.04.2017 г.,  конкурсният изпит за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по 4. Природни науки, математика и информатика 4.2. Химически науки (Аналитична химия; Анализ на храни) към катедра „Аналитична химия”  ще се проведе на 03.05.2017 г. (сряда) от 9.00 часа в лаб. № 123, бл.1 на Университета.

2.    На основание заповед  № 421 от 20.04.2017 г.,  конкурсният изпит за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по 5. Технически науки 5.12. Хранителни технологии (Технология на сиренето; Микробиология на млякото и млечните продукти) към катедра „Технология на млякото и млечните продукти” ще се проведе на 04.05.2017 г. (четвъртък) от 9.00 часа в лаб.  № 307, бл.3 на Университета.

3.    На основание заповед  № 429 от 24.04.2017 г.,  конкурсният изпит за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика  (Международен бизнес; Цени и ценообразуване; Счетоводство) към катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” ще се проведе на 10.05.2017 г. (сряда) от 10.00 часа в каб. № 366, бл.1 на Университета.

4.    На основание заповед  № 430 от 24.04.2017 г.,  конкурсният изпит за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по 5. Технически науки 5.12. Хранителни технологии (Технология на нишестето и нишестените хидролизати; Технология на модифицираните нишестета и глюкозо-фруктозни сиропи) към катедра „Технология на тютюна, захарта, растителните и етеричните масла” ще се проведе на 12.05.2017 г. (петък) от 9.00 часа в лаб. № 310, бл.1 на Университета.

5.    На основание заповед  № 431 от 24.04.2017 г.,  конкурсният изпит за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по 4. Природни науки, математика и информатика 4.5. Математика  (Висша математика) към катедра „Математика и физика” ще се проведе на 12.05.2017 г. (петък) от 9.30 часа в зала № 305, бл.2 на Университета.

6.    На основание заповед  № 432 от 24.04.2017 г.,  конкурсният изпит за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по 5. Технически науки 5.12. Хранителни технологии (Създаване на нов продукт в храненето и туризма; Организация на столовото и болнично диетично хранене) към катедра „Хранене и туризъм” ще се проведе на 17.05.2017 г. (сряда) от 9.00 часа в с.з. № 224, бл.3 на Университета.

7.    На основание заповед  № 438 от 24.04.2017 г.,  конкурсният изпит за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по 5. Технически науки 5.3. Комуникационна и компютърна техника   (Компютърни мрежи) към катедра „Компютърни системи и технологии” ще се проведе на 17.05.2017 г. (сряда) от 9.00 часа в зала № 288, бл.3 на Университета.

8.    На основание заповед  № 433 от 24.04.2017 г.,  конкурсният изпит за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по 5. Технически науки 5.12. Хранителни технологии (Хранене при нарушение на физическото и психическото здраве; Организация на мероприятия и събития) към катедра „Хранене и туризъм” ще се проведе на 17.05.2017 г. (сряда) от 10.00 часа в с.з. № 224,

бл.3 на Университета.

9.    На основание заповед  № 420 от 20.04.2017 г.,  конкурсният изпит за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по 5. Технически науки 5.12. Хранителни технологии (Инструментални методи за анариз на храни; Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи) към катедра „Аналитична химия” ще се проведе на 19.05.2017 г. (петък) от 9.00 часа в лаб. № 123, бл.1 на Университета.

10. На основание заповед № 439 от 24.04.2017 г., конкурсният изпит за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по 5. Технически науки 5.1. Машинно инженерство (Процеси и апарати  I част; Процеси и апарати II част) към катедра „Процеси и апарати” ще се проведе на 22.05.2017 г. (понеделник от 10.00 часа в к.з. № 110а, бл. 2 на Университета.

11. На основание заповед  № 434 от 24.04.2017 г.,  конкурсният изпит за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по 5. Технически науки 5.4. Енергетика  (Промишлена топлотехника) към катедра „Промишлена топлотехника” ще се проведе на 23.05.2017 г. (вторник) от 9.00 часа в зала № 186А, бл.3 на Университета.

 

Публикувано на 25.04.2017 г.