uk_bg
Ректорът проф. Кольо Динков към дипломиралите се студенти: Бъдете не само творци, но и бойци