uk_bg
Студентски общежития

 

Актуална информация-необходими документи, срокове и критерии за прием в студентски общежития /за всички курсове / уч.2016/17г.

 

 


 ПРАВИЛНИК

за условията и реда за настаняване, ползване и за вътрешния ред в студентски общежития „МАРИЦА“

 

 Справка за заетостта на СО „Марица”


1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ и СРОКОВЕ за подаването им при кандидатстване за настаняване в студентските общежития на УХТ за учебната 2016/2017 г. Срокове за настаняване на класираните студенти (Заповед № 577/20.05.2016 г.)

2. ПРАВИЛА за оставане през лятото в студентските общежития на студенти на УХТ

3. КРИТЕРИИ за класиране на студентите за настаняване в студентските общежития на УХТ за  учебната 2016/2017 г.

 


НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ 

  1. За първи курс на ОКС Бакалавър” - на 19.09.2016 г. и на 20.09.2016 г. (на 19.09.2016 г. – от № 100001 до № 100150; на 20.09.2016 г. – от № 100151 до края).
  2. За втори – четвърти курс на ОКС Бакалавър”, втори – пети курс на ОКС “Магистър (обучение на френски език)” и първи – втори курс на ОКС Магистър - от 20.09.2016 г. (на 20.09.2016 г.– втори и трети курс; на 21.09.2016 г. – всички останали)
  3. Студентите, които са били настанени в СО през уч. 2015/2016 г., получават индивидуалните си настанителни заповеди от управител-домакина на блока, в който са били настанени, а останалите – в СО Марица, блок 4, стая 113.