Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Контакти

 

 

Университетът по хранителни технологии стопанисва пет студентски общежития с 1500 легла. В непосредствена близост до учебните корпуси е разположен студентски стол с възможности за хранене на всички студенти. УХТ разполага с модерна спортна база в гр. Пловдив, която включва: закрит плувен басейн, зали за спортни игри, открити тенис-кортове и спортно-оздравителен лагер до язовир Батак.

 

Блок

Стая

Телефон

инж. Недялка Нешева-Пирова

Ръководител на сектор

ІV

113

643-977

инж. Иванка Вълканова

Домакин-управител на блок І, ІІ

І

108

246-153

инж. Вилиана Йорданова

Домакин-управител на блок ІІI, V

ІII

103

643-757

инж. Недялка Нешева-Пирова

Домакин-управител на блок ІV

ІV

113

643-977

Портал блок I

I

 

246-153

Портал блок II

II

 

642-673

Портал блок III

III

 

643-757

Портал блок IV

IV

 

643-977

Портал блок V

V

 

643-777

 ** избират се с код за Пловдив: 032/ ххх ххх - Може да направите заявки за временен престой по време на кандидат студентски кампании, конференции симпозиуми и др.