Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Класиране за общежития -1-ви, 2,3,4 и 5-ти курсове

 

Класиране за общежития - учебна 2018/2019 г.


 

Първо класиране - Първи курс /новоприети студенти / предстоящо 

 

2 курс, 3 курс, 4 курс, 5 курс

* Колеги, моля спазвайте точно обявените срокове за настанявяне.

  Първо класиране 1 курс Магистри предстоящо

 

Правила за настаняване в СО „Марица“


 

*** Попълване на незаетите места след изтичане на сроковете за настанявяне.