uk_bg
Класиране за общежития -1-ви, 2,3,4 и 5-ти курсове

 

Класиране за общежития - учебна 2016/2017 г.


ВТОРО КЛАСИРАНЕ на студенти БАКАЛАВРИ /всички курсове/, МАГИСТРИ и ДОКТОРАНТИ

 


Класиране за общежития - ПЪРВИ курс (бакалаври), ПЪРВИ курс (магистри)

Класиране за общежития - ВТОРИ , ТРЕТИ  и  ЧЕТВЪРТИ курсове

Класиране за общежития - 5-ти курс ОКС - магистър - ТФП

* Колеги, моля спазвайте точно обявените срокове за настанявяне.

 

 

Правила за настаняване в СО „Марица“


 

*** Попълване на незаетите места след изтичане на сроковете за настанявяне.