uk_bg
Ментори-преподаватели

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

СПИСЪК

на менторите - преподаватели

 

Специалност „Технология и качество на храни“

1.    доц. д-р Десислав Балев

2.    гл. ас. д-р Рада Динкова

3.    ас. д-р Татяна Балабанова     

 

Специалност „Технология и дизайн на храни и ароматно - вкусови продукти“

1.    доц. д-р Росен Чочков 

2.   доц. д-р Галина Узунова  

3.    гл. ас. д-р Таня Иванова

4.  ас.  Мина Дживодерова 

 

Специалност „Технология на виното и пивото“

1.    доц. д-р Красимир Бамбалов

2.    доц. д-р Панко Митев

3.    доц. д-р Мария Кънева

4.    доц. д-р Николай Стоянов

5.    гл. ас. д-р Иван Игнатов

6.    гл. ас. д-р Явор Чобанов

7.    гл. ас. д-р Иван Бакърджийски

8.    гл. ас. д-р Весела Шопска       

 

Специалност „Анализ и контрол на хранителни продукти“

1.    доц. д-р Антон Славов

2.    гл. ас. д-р Ивелина Василева

3.    доц. д-р Величка Янакиева

4.    гл. ас. д-р Илиян Добрев

5.    гл. ас. д-р Юлиан Тумбарски

6.    ас. д-р Ивелина Иванова

7.    ас. д-р Ивелина Христова      

 

Специалност „Биотехнологии“

1.    доц. д-р Даша Михайлова       


 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

СПИСЪК

на менторите - преподаватели

 

Специалност „Компютърни системи и технологии“

1.    ас. д-р Христина Андреева

2.    доц. д-р Борислав Миленков

3.    доц. д-р Недялко Катранджиев

 

Специалност „Автоматизация, информационна и управляваща техника“

1.    доц. д-р Божидар Марков

2.    гл. ас. д-р Георги Терзийски

 

Специалност „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“

1.    доц. д-р Венцислав Ненов

2.    доц. д-р Донка Стоева

 

Специалност „Топлотехника“

1.    ас. д-р Слав Вълчев

2.    гл. ас. д-р Мария Георгиева

3.    гл. ас. д-р Атанас Ташев

 

Катедра „Процеси и апарати“

1.    доц. д-р Нешо Тошков

 


СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ:

СПИСЪК

на менторите - преподаватели

 

Специалност „Икономика на хранителната индустрия“

1.    гл.ас. д-р Ива Бичурова

 

Специалност „Индустриален мениджмънт“

1.   проф.дпн Румен Стаматов

2.    гл.ас. д-р Силвия Топлева

 

Специалност „Туризъм“:

1.    доц. д-р Иван Обрешков

 

Специалност „Хотелиерство и ресторантьорство“

1.    доц. д-р Румен Михов

 

Специалност „Кетъринг“:

1.    доц. д-р Илиана Милкова-Томова

 

Специалност „Храни, хранене и диететика“

1.    доц. д-р Иванка Петрова

2.    доц. д-р Атанаска Тенева

Специалност: „Екологичен инженеринг в хранителната индустрия“

1.    гл. ас. д-р Александър Славов

2.    гл. ас. д-р Милена Николова