uk_bg
Ментори-студенти

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 СПИСЪК

  

на студенти - ментори

 

Специалност „Технология и контрол на храни“

 

Сесил Метин

 

Специалност „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти“

 

Надя Русева

 

Специалност „Технология на виното и пивото“

 

Атанас Павловски

 

Специалност „Анализ и контрол на хранителни продукти“

 

Гергана Шерова

 

Специалност „Биотехнологии“

 

Гюнюл Гюлтекин


 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

   СПИСЪК

  на студенти - ментори

 

Специалност „Компютърни системи и технологии“

 Маргарит Петров

 

Специалност „Автоматизация, информационна и управляваща техника“

 Боян Атанасов

 

Специалност „Топлотехника

 Виктор Рулев


 

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

 СПИСЪК

 

 

   на студенти - ментори

 

Специалност „Икономика на хранителната индустрия“

 

Ивелина Иванова

 

Специалност „Туризъм“

Иво Финков

 

Специалност „Хотелиерство и ресторантьорство“

Джесика Малинова

 

Специалност „Кетъринг“

Калина Радовска

 

Специалност „Храни, хранене и диететика“

 

Ваня Николова