uk_bg
Докторанти

 

 Актуални информация за докторанти

 

 

Учебен отдел 


Организацията на учебния процес и административното обслужване на докторантите се осъществява от отдел „Учебен”. Всички въпроси, свързани с Вашето обучение като докторант в УХТ, можете да отправяте към инспектора от отдел „Учебен”:  инж. НАДЕЖДА МАРЧЕВА, стая 124 А, блок:I, телефон: 032/603 809 и e-mail: n.marcheva@uft-plovdiv.bg.

 Документите за кандидатстване може да разгледате и да изтеглите от следния линк.

ПРАВИЛНИК НА УХТ - ПЛОВДИВ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ

 

Списък с приложения за: ОНС „доктор“

Таксите за обучение на докторантите се определят на основание постановление на МС и решение на АС със заповед на Ректора за академичната учебна година.