Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Научна дейност

 

 ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ФОНД “НАУКА” НА УХТ – ПЛОВДИВ


 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ“ КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ПРИ УХТ - ПЛОВДИВ


ПРАВИЛНИКЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР „ПАТЕНТНО ДЕЛО И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА НАУЧНА И ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ УХТ – ПЛОВДИВ


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР „ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ” КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ПРИ УХТ – ПЛОВДИВ


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР „АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО” КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА НАУЧНА И ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ УХТ – ПЛОВДИВ


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР „УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА И  НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”  КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА НАУЧНА И ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ  И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ  ПРИ УХТ – ПЛОВДИВ 


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ” КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ПРИ УХТ – ПЛОВДИВ