uk_bg
Международна интеграция и повишаване на квалификацията

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА  ПРИ УХТ-ПЛОВДИВ


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПОДГОТВИТЕЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЕЗИКОВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ