uk_bg
Информационна дейност и дистанционно обучение
КРИТЕРИИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПОМАГАЛА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ВЪТРЕШНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СТАНДАРТИ ЗА ТЕСТВАНЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ

правилник   ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В УХТ"

 


ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП И РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ В УХТ