uk_bg
Студентска социална дейност

 

ПРАВИЛНИК за условията и реда за настаняване, ползване и за вътрешния ред в студентските общежития „МАРИЦА"


П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В УЧЕБНА БАЗА „ХРАНЕНЕ“ (УЧЕБЕН РЕСТОРАНТ „ МАРТИН РАДКЛИФ“) И КОНТРОЛ НА ЦЕЛЕВОТО ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ