uk_bg
Контролен съвет

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


1.проф.д-р ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ - Председател

2.проф. дтн ЗАПРЯНА РАНГЕЛОВА ДЕНКОВА

3.проф.д-р ДИМИТЪР ТОМОВ ДРАЧЕВ

4.доц.д-р МАРИЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ

5.студентка НИКОЛЕТА СТОЯНОВА ЯНЧЕВА