uk_bg
Добре дошли!

 

                Скъпи кандидат-студенти,

 

За мен е удоволствие да Ви поздравя с избора Ви да учите в Университета по хранителни технологии.

Бъдещето лежи в умовете и сърцата на младите хора, които прекрачват прага на висшите училища. Тази Ваша стъпка е своеобразна победа в живота. Висшето училище е мястото, където целите, мечтите и идеалите Ви се събират под един покрив и където ще сте свободни да развивате себе си и потенциала си, да творите бъдещето си.

С Вашия избор поемате отговорността да създавате жизнения и енергиен резерв на човешкото съществуване – храната. От това, което произвежда хранителната индустрия, зависят здравето и пълноценният живот на хората.

Вашият избор Ви дава възможността за развитие на собствените Ви способности в досег с модерното и утвърденото, защото Университетът по хранителни технологии има своя академичен профил, както в българските наука и образование, така и в интернационалните партньорства, в съответствие с актуалните тенденции на международното образователно пространство.

Повече от 6 десетилетия, Университетът подготвя специалисти по технология, техника и икономика на хранително-вкусовата, биотехнологичната промишлености и туризма. Специалностите са разработени на основата на дългогодишни традиции и новаторство. Качеството на обучение в Университета дава на всеки дипломиран студент висока професионална квалификация за успешна реализация в практиката.

Благодаря Ви, че се доверихте на нашия университет!

Проф. д.т.н. инж. Кольо Динков

Ректор на Университета по

хранителни технологии – Пловдив