uk_bg
Проекти към ФНИ и европейско финансиране

 Научноизследователски проекти финансирани от

фонд „Научни изследвания”

Министерство на образованието и науката

 

 

 

 

Легенда  :    УХТ - Базова организация    УХТ - Партньорска организация

E04. КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2011

 ДМУ 03-045/12.12.2011
Бенефициент/Базова организация по проекта

 

Амилолитични пробиотици с приложение в хранително-вкусовата промишленост”

Ръководител на проекта: доц. д-р Величка Гочева

  

ДМУ 03-059/12.12.2011

Бенефициент/Базова организация по проекта

 

„Биосинтез, пречистване и свойства на липаза от Aspergillus carbonarius и приложение на ензима в хлебопроизводството и за получаване на биодизел Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Добрев

  

ДМУ 03-067/12.12.2011

Бенефициент/Базова организация по проекта

 

Интегрирани биологични системи за получаване на изохинолинови алкалоиди от членовете на род Fumaria и техните микробно трансформирани производни“

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Иван Иванов

 

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2014

 

 

ДФНИ-B02/27 /12.12.2014 

Бенефициент/Базова организация по проекта

 

„Модерни молекулярни подходи за функционално характеризиране на пробиотични свойства и изследване на технологични характеристики на амилолитични млечнокисели бактерии от български ферментационни продукти”

Ръководител на проекта:  доц. д-р Величка Гочева

ФНИ Б02/243

 

 

ДФНИ I2-02/26 /12.12.2014 

Партнираща организация по проекта

 

„Биоразнообразие на халофилни микроорганизми, изолирани от български солени ниши и техният потенциал за синтеза на екзополизахариди”

Ръководител на проекта: доц. дбн Маргарита Камбурова от Института по микробиология – София - БАН

Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: проф. д-р Иван Панчев

 

DFNIB-02/217 /12.12.2014 

Партнираща организация по проекта

 

„Традиционни български вина – характеристика и идентификация”

Ръководител на проекта: проф. д-р Ирина Кожухарова – СУ „Св. Св. Климент Охридски” - София.

Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: доц. д-р Диана Чобанова

 

 

 КОНКУРС ЗА НАУЧЕН ПРОЕКТ СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕС FP7- 2015

 

DKOF7 WP02 / 2

Бенефициент/Базова организация по проекта

 

Научен проект съфинансиран от Европейския съюз по Седма рамкова програма AEROdinamic Surfaces by advanced Multifunctional Coatings (AEROMUCO) 2012-2015 FP7

Ръководител на проекта: Professor Albert Krastanov, DSc

 

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2016

 

 

ДН 06/11/18.12.2016

Бенефициент/Базова организация по проекта

 

„Нов, интегриран биотехнологичен подход за получаване, характеристика и приложение на фруктани (инулин и фруктоолизахариди) от топинамбур (Helianthus tuberosus L)“

Ръководител на проекта: проф. д.т.н. Алберт Кръстанов

 

 

ДН 06/8/17.12.2016

Бенефициент/Базова организация по проекта

 

„Изследване на механизма за акумулиране на биологично активни съставки от растителен произход в организма на български породи селскостопански животни и влиянието им върху качеството на месото като естествена функционална храна”

Ръководител на проекта: чл.-кор проф. д.т.н. Стефан Драгоев

 

 

ДН 04/8/18.12.2016 

Партнираща организация по проекта

 

„Подобряване на фиторемедиационните практики чрез изучаване на процесите, влияещи върху поведението на тежките метали в системата почва-почвен разтвор – растение”

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолина Ризова Аграрен университет - Пловдив

Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: проф. д-р Марияна Перифанова-Немска

 

 

ДН 06/1/15.03.2017

Партнираща организация по проекта

 

Изследване съдържанието на селен в почви и пшеница от основни зърнопроизводителни райони в България

Ръководител на проекта: доц. д-р Стефан Кръстев - Аграрен университет - Пловдив

Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: проф. д.т.н. Пантелей Денев

  

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА

МЛАДИ УЧЕНИ - 2016

 

 

ДМ 06/1/13.12.2016

Бенефициент/Базова организация по проекта

 

„ОМИКС подход за анализ на метаболитния профил и биологичната активност на ядливи растения от българската флора”

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Радка Вранчева

 

 

ДМ 07/2/15.12.2016

Бенефициент/Базова организация по проекта

 

„Нови фитохимични данни за екстракти от плодове и билки, получени чрез мултидисциплинарен подход, необходими за повишаване на информираността на потребите (NATURE)”

Ръководител на проекта: ас. д-р Анета Попова

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2017

 

 

ДН 17/25/20.12.2017

Бенефициент/Базова организация по проекта

 

„Оползотворяване и приложение на отпадъчни материали от

етерично-маслената индустрия за „зелен“ синтез на метални наночастици” Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Славов

  линк към сайта на проекта   и  фейсбук страница на проекта

ДН 17/22/12.12.2017

Бенефициент/Базова организация по проекта

 

„Получаване, пречистване и имобилизация на липаза при

твърдофазово култивиране на Rhizopus arrhizus като средство за разработване на еко и „зелени“ технологии”

Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Добрев