uk_bg
Фонд Наука 2018 г.

УТВЪРДЕНО ОТ АС (ПРОТОКОЛ №32/24.04.2018) КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВКИ ЗА ТЕМИ ПО ФОНД ,,НАУКА” 2018 г.

 

№ на заявката

Тема

Ръководител

Р1

Р2

Средно

ПРОЦЕНТ НА ФИНАНСИРАНЕ

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ: „ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И БИОТЕХНОЛОГИИ“

едногодишни проекти

1

11/20.03.2018

РЕЦЕНЗИИ:

Сравнителна оценка на кинетиката на ферментационни процеси в алкохолната промишленост чрез интерактивна система за избор на подходящ модел

доц. д-р Надежда Благоева

97

93

95

100%

2

15/20.03.2018 РЕЦЕНЗИИ:

Структурно механични свойства на лютеници като позател за качество

доц. д-р Венцислав Ненов

90

96

93

100%

3

13/20.03.2018 РЕЦЕНЗИИ:

Разработване на обогатени с полифеноли функционални ферментирали млека

доц. д.н. Кирил Михалев

90

95

92,5

100%

4

14/20.03.2018 РЕЦЕНЗИИ:

Приложение на мембранни процеси за обогатяване с полифеноли на екстракти, получени от вторични растителни продукти

доц. д-р Мария Душкова

88

90

89

85%

5

12/20.03.2018 РЕЦЕНЗИИ:

Фитохимичен анализ, антиоксидантна активност и проучване на възможностите за приложение на зърнени култури в кулинария и козметика

доц. д-р Даша Михайлова

67

90

78,5

75%

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ: „ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И БИОТЕХНОЛОГИИ“

двугодишни проекти

1

03/20.03.2018

РЕЦЕНЗИИ:

Проследяване на качествените характеристики на традиционен български сурово-пушен месен продукт «Еленски бут»

проф. д-р Катя Вълкова- Йоргова

95

93

94

100%

2

02/20.03.2018 
РЕЦЕНЗИИ:

Разработване, характеристика и приложение на препарати от имобилизирани микробни клетки за получаване на фруктоолигозахариди

доц. д-р Деница Блажева

89

95

92

100%

3

04/20.03.2018
 
РЕЦЕНЗИИ:

Изслезвания върху фитохимичния състав и биологичната активност на нетрадиционни за България представители от сем. Solanaceae и продукти, получени от тях

доц. д.н. Венелина Попова

88

91

89,5

85%

4

05/20.03.2018
 
РЕЦЕНЗИИ:

Получаване на нови ароматизирани напитки на основа вино с добавка на странични продукти на розово-маслената индустрия

доц. д-р Христо Спасов

86

89

87,5

85%

 

01/20.03.2018 
РЕЦЕНЗИИ:

Фитохимично изследване на шлюпки и екстракти получени от маслодайни сортове слънчоглед (Helianthus annuus L.) – отпадъчни продукти от производството на растително слънчогледово масло

доц. д-р Иван Иванов

61

70

65,5

не се класира

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ: „МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

двугодишни проекти

1

08/20.03.2018 РЕЦЕНЗИЯ 1,

РЕЦЕНЗИЯ 2

Изграждане на  модерна локална инфраструктура за интернет на храните

Доц. К. Колев

98

95

96,5

100%

2

07/20.03.2018 РЕЦЕНЗИЯ 1,

РЕЦЕНЗИЯ 2

Сорбционни характеристики и технологични изследвания върху брашно от Лукума (Pouteriа Lukuma) като захарозаместител и  "Супер храна".

 

Доц. А. Дуракова

92

95

93,5

100%

3

16/20.03.2018 РЕЦЕНЗИЯ 1,

РЕЦЕНЗИЯ 2

Усъвършенстване методите за окачествяване структурата на разрезната повърхност на бели саламурени сирена с използване на компютърно зрение

 

Доц. А. Арденска

92

92

92

100%

4

09/20.03.2018 РЕЦЕНЗИЯ 1,

РЕЦЕНЗИЯ 2

Силови електронни устройства за преобразуване на енергията получена от фотоволтаични източници

 

Доц. Спиров

 

91

91

91

100%

5

06/20.03.2018 РЕЦЕНЗИЯ 1,

РЕЦЕНЗИЯ 2

Проследяване и анализ на пресни меса на база сензорно обединяване, мехатронни модули и интелигентни алгоритми за вземане на решение

 

Доц. Т. Титова

84

88

86

85%

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ: „ИНОВАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗМА”

двугодишни проекти

1

10/20.03.2018 РЕЦЕНЗИЯ 1,

РЕЦЕНЗИЯ 2

Концептуален модел на онлайн В2В платформа за изграждане на връзки между местни дребни производители на храни и напитки и ХоРеКа сектора на територията на Пловдивска област

 

Гл. ас. д-р Георги Тосков

 

91

 

92

 

91,5

100%