uk_bg
Проф. д-р инж. Вяра Николаева Иванова

 

          


 

Доц. д-р инж. Вяра Николаева Иванова

 

 

 

·       Образование

o       1976

Средно образование. СОУ "Св. Патриарх Евтимий", град Пловдив.

o       1981

Висше образование. Инженер-технолог магистър, УХТ-Пловдив, Технологичен факултет.

o       1982-1986

Редовен аспирант. Катедра Ферментационна химия и биотехнология, ВХТИ-Прага, Чешка република

o       1986

Доктор. Специализиран научен съвет към ВХТИ-Прага, Чешка република. Доктор по Ферментационна химия и биотехнология.

 

·       Професионално развитие

o       1987-1999

Научен сътрудник III-I ст., Институт по Микробиология, БАН,  София, секция “Екстремофилни бактерии”.

o       1999

Старши научен сътрудник II ст., Институт по Микробиология, БАН,  София, секция “Екстремофилни бактерии”.

o       2000

Старши научен сътрудник II ст., Институт по Микробиология, БАН,  Пловдив, секция “Микробен биосинтез и биотехнологии”.

o       2002

Доцент в Университета по хранителни технологии, Технологичен факултет, катедра “Органична химия и микробиология”.

 

·       Научни направления

4. Природни науки, 4.3. Биологични науки, Микробиология

 

·           Брой учебни пособия, брой защитили докторанти, приблизителен брой публикации, членство в организации и др.

o       Приблизителен брой публикации – 105

o       Членство в организации –

Член на Съюза на учените в България

Член на редакционната колегия на списание International Review of  Chemical Engineering (IRECE).