uk_bg
Проф. д-р инж. Вяра Николаева Иванова

 

          


 

      

 

Проф. д-р инж. Вяра Николаева Иванова

 

 

Образование

 

·         1976

Средно образование. СОУ "Св. Патриарх Евтимий", град Пловдив.

·         1981

Висше образование. Инженер-технолог магистър, УХТ-Пловдив, Технологичен факултет.

·         1982-1986

Редовен аспирант. Катедра Ферментационна химия и биотехнология, ВХТИ-Прага, Чешка република

·         1986

Доктор. Специализиран научен съвет към ВХТИ-Прага, Чешка република. Доктор по Ферментационна химия и биотехнология.

 

Професионално развитие

 

·         1987-1999

Научен сътрудник III-I ст., Институт по Микробиология, БАН,  София, секция “Екстремофилни бактерии”.

·         1999

Старши научен сътрудник II ст., Институт по Микробиология, БАН,  София, секция “Екстремофилни бактерии”.

·         2000

Старши научен сътрудник II ст., Институт по Микробиология, БАН,  Пловдив, секция “Микробен биосинтез и биотехнологии”.

·         2002

Доцент в Университета по хранителни технологии, Технологичен факултет, катедра “Органична химия и микробиология”.

·         2014

Професор в Университета по хранителни технологии, Технологичен факултет, катедра “Микробиология”.

 

Научни направления

 

·         4. Природни науки, 4.3. Биологични науки, Микробиология

 

Членство в организации

 

·         Член на Съюза на учените в България

·         Член на редакционната колегия на списание International Review of  Chemical Engineering (IRECE).