uk_bg
Доц. д-р Пенка Иванова Георгиева

        


 

Доц. д-р Пенка Иванова Георгиева

Кабинет 210А – бл. ІІ, тел. 032 603 744

E-mail:  penkaig@abv.bg

Професионални и научни интереси: Частично наредени алгебрични системи; Статистика; Моделиране и оптимизация на технологични процеси.

 

 

Образование, специализация, степени

 

·         1964 г.

Средно образование: Гимназия “Димитър Благоев” – гр. Пловдив

 • 1968

Висше образование: Математик и учител по математика и физика, ПУ “П. Хилендарски” гр. Пловдив

 • 1976 г. – Институт по математика, Сибирско отделение на академията на науките на СССР;
 • 1987 г. - Институт по математика, Сибирско отделение на академията на науките на СССР;
 • 1995 г. – Хумболт университет, Берлин, Германия;
 • 1997 г. – ЕНИСИА – гр. Нант, Франция
 • 2001 г. – Технически университет, Берлин, Германия.
 • 1982 г.

Доктор. Специализиран научен съвет на ВАК към СУ “Кл. Охридски” гр. София по математика.

 

Научно-преподавателска дейност

 

 • 1968-1991 г.

Асистент, старши асистент и главен асистент в Университета по хранителни технологии, катедра “Висша математика”

 • 1991 г.

Доцент в Университета по хранителни технологии, катедра “Математика и физика”

 • 1992-2003 г.

Ръководител на катедра “Висша математика”

 • 2007 г. досега

Заместник председател на Общото събрание на УХТ

 • 2003 г. досега

Ръководител на катедра “Математика и физика”

 

Учебна дейност – изнасяни лекции

 

v      Висша математика

v      Висша математика ІІ-ра част

v      Висша математика ІІІ-та част

v      МОТП

 

Учебници и учебни помагала

 

 • Тодоринов С., М. Костова, Ст. Стефанова, Й. Марков, Здр. Димитров, П. Георгиева, В. Кинова, Н. Петрова – Методично ръководство за решаване на задачи по Висша математика, изд. На ВИХВП, 1989 г.
 • Танчев Ст. , П. Георгиева, Цв. Прокопов, К. Иванов, Въведение в теорията и практиката за осигуряване качеството и безвредността на храните, Академизно изд. ВИХВП, 2002 г.
 • Георгиева П., Н. Петрова, М. Дилчева, М. Базелков, Е. Димитрова, Тестове по математика за кандидат-студенти – Авто спектър, 2002 г.
 • Георгиева П., А. Георгиева, Е. Димитрова, Математика, “Блаком” 2004 г. Пловдив.
 • Георгтиева П., Н. Петрова, М. Дилчева, М. Базелков, Е. Димитрова, Тестове по математика за кандидат-студенти – второ преработено издание, Авто спектър, 2005 г.

 

Член в професионални и научни организации

 

v      Съюз на учените

v      Съюз на математиците в България