uk_bg
ПРОЦЕДУРА за селекция на студенти и преподаватели

 

ПРОЦЕДУРА
за селекция на студенти от УХТ - Пловдив за участие в студентска мобилност с цел обучение по секторна програма ЕРАЗЪМ


ПРОЦЕДУРА
за селекция на студенти от УХТ - Пловдив за участие в студентска мобилност с цел практика по секторна програма ЕРАЗЪМ


 ПРОЦЕДУРА
за селекция на преподаватели от УХТ - Пловдив за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по секторна програма ЕРАЗЪМ


 ПРОЦЕДУРА

за селекция на преподавателски и непреподавателски състав от УХТ - Пловдив за участие в мобилност с цел обучение по секторна програма ЕРАЗЪМ