uk_bg
Доц. д-р Татяна Петрова Панчева

        


 

Биография

 на

Доц. д-р Татяна Петрова Панчева

 

 

 

 

Образование

·       1973 г. Средно образование. Английска езикова гимназия, Пловдив

·       1980 г. Висше образование. Специалност „Философия”, Магистър по философски науки. Философски факултет, Софийски университет „Климент Охридски”, София

 

Специализации

·         1994 г.  – Университет Уорик, Великобритания, по програма ТЕМПУС

·         1997 г. – ТЕИ, Атина, Гърция, по програма ТЕМПУС

·         2000 г. – Университет гр. Нанси, Франция

 

Професионално развитие

  • 1982 - 1983 г. Учител, СПТУ „А. Иванов”, Пловдив
  • 1983 - 1985 г. Методист към учебна лаборатория, ПУ „ П. Хилендарски”, Пловдив

 

Степени и научни звания

  • 1986 г. – асистент; 1989 - старши асистент, 1998 - главен асистент в катедра „Икономика и управление”, Университет по хранителни технологии, Пловдив

 

Учебна дейност

Изнасяни лекционни курсове на специалности:

·         Туризъм, Индустриален мениджмънт, Икономика на хранителната индустрия

по дисциплините:

  • Бизнес комуникации;  Социална психология и туристическо поведение;  Европейска интеграция (на англ.език); Управление на човешките ресурси (на англ. ез.)

 

Извеждане на лабораторни упражнения по:

  • Бизнес комуникации; Управление на човешките ресурси; Маркетинг и реклама в туризма; Европейска интеграция; Международен туризъм и маркетинг; Маркетингови проучвания; Индустриална социология

 

Учебници и учебни помагала

  • “Управление на качеството на храни и напитки” (учебник за дистанционно обучение),  ВИХВП, Пловдив, 2003.
  • “Европейска интеграция. Европейска бизнес среда на фирмите от ХВП”, Сб. учебни материали, Пловдив, 2000
  • “European Integration. European Enlargement  and its impact on tourism industry.

            Учебни материали, 2007