Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Добре Дошли!

 

 
 

Скъпи кандидат-студенти,

 

Благодаря Ви за проявения интерес и доверие към нашия Университет. Изборът на правилен път за личното и професионалното Ви развитие ще предопредели успешната Ви реализация в нашия динамичен съвременен свят.

Университетът по хранителни технологии е известен с високо ниво на преподаване и научноизследователска дейност, както и с отличната квалификация на подготвяните в него кадри – фактори, които затвърждават позицията му сред водещите висши училища в страната.

Повече от 6 десетилетия, Университетът подготвя специалисти по технология, техника и икономика на хранително-вкусовата, биотехнологичната промишленост и туризма. Специалностите са разработени на основата на дългогодишни традиции и новаторство. Качеството на обучение дава на всеки дипломиран студент висока професионална квалификация за успешна реализация в практиката.

С присъединяването си към студентската общност в Университета по хранителни технологии, Вие ще получите възможността да развиете академичните, изследователските и комуникационните си умения и да изградите качествата, които ще Ви помогнат да посрещнете предизвикателствата на живота. В неповторимата атмосфера на древен град като Пловдив и бъдеща европейска столица на културата, Вие ще станете част от богати културни събития и ще запомните периода на обучението си като едно многолико и вълнуващо преживяване.

Пожелавам Ви успешно представяне на кандидат-студентските изпити.

На добър час!

 

Проф. д.т.н. инж. Кольо Динков

Ректор на Университета по

хранителни технологии – Пловдив